rss 
学风建设
关于成立南方医科大学新一届学术委员会的通知.pdf 0984c65f6860dcbb88689fd28066cc75.pdf (4.70 MB)
(2014-05-14,) [查看全文]
转发广东省教育厅《转发教育部关于切实加强和改进高等学校学风建设的实施意见的通知》.doc e5d715443c78ea6800693045e80f6bac.…
(2014-05-14,) [查看全文]
南方医科大学资助出国参加国际学术会议管理办法.doc 917b9470ff0e9ab0dbdbf17b5013e7d0.doc (54.50 KB)
(2014-05-14,) [查看全文]
南方医科大学专利管理办法.doc a6343556a9fd4420a0389d5f48ed60a7.doc (27.50 KB)
(2014-05-14,) [查看全文]
南方医科大学主辅修与双学士学位实施细则.doc 95a931c10846a52b9708c01cc65f27d3.doc (26.00 KB)
(2014-05-14,) [查看全文]
南方医科大学研究生学籍管理规定.doc e8e1efe93b8863c3d9b4a65656a29c7f.doc (49.50 KB)
(2014-05-14,) [查看全文]
南方医科大学学术道德和学风建设.doc ed2c23395cbb748d9ab299e673cb5379.doc (24.50 KB)
(2014-05-14,) [查看全文]
南方医科大学学生课外学术科研活动管理办法 (1).doc b7f3302ab62d5258b301bf90e3400bb6.doc (28.00 KB)
(2014-05-14,) [查看全文]
南方医科大学学风建设专项教育和治理行动(2012-2014)中期工作总结.doc e00f16e6cb014547ec2fe6135b6dd733.doc (42.00 KB) …
(2014-05-14,) [查看全文]
南方医科大学学风建设工作情况报告.doc 60d04d4520a57a5a2ab06d725c906486.doc (28.00 KB)
(2014-05-14,) [查看全文]
南方医科大学科研经费管理办法.doc 21b46e411b820334ece4500c37128901.doc (30.00 KB)
(2014-05-14,) [查看全文]
南方医科大学科研行为道德规范.doc 5ae88fd7f687a77a537f0730fb033a7a.doc (22.00 KB)
(2014-05-14,) [查看全文]
南方医科大学科学技术研究类档案实施细则.doc 9c64e17a9fafcf4cfe4ff59c14420371.doc (117.00 KB)
(2014-05-14,) [查看全文]
南方医科大学科学技术成果管理办法.doc bdda24741a5ba0af0976b357fb6977e9.doc (57.00 KB)
(2014-05-14,) [查看全文]
南方医科大学科技奖励暂行规定.doc 8642a65705f2f3eb2184d28a5828888d.doc (34.00 KB)
(2014-05-14,) [查看全文]
共33条  1/3 
首页上页  
本周热门内容